Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Popkoor EigenWijs verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • (Bank)rekeningnummer
 • IP-adres wanneer je ingelogd bent op de website
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website wanneer je ingelogd bent op de website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@popkooreigenwijs.com, om de situatie op te lossen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Popkoor EigenWijs verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het inschrijven als lid bij onze vereniging
 • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
 • Je te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de zangactiviteiten

Hoe lang we gegevens bewaren

Popkoor EigenWijs zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Popkoor EigenWijs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@popkooreigenwijs.com. Popkoor EigenWijs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Popkoor EigenWijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van popkoor EigenWijs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@popkooreigenwijs.com.

Popkoor EigenWijs is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Van Brakelstraat 27, 4535 AE, Terneuzen
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 22065349
 • E-mail adres: info@popkooreigenwijs.com